Cao su Hòa Bình thanh lý 274,2 ha cao su, dự thu gần 12 tỷ đồng

Mới đây, Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình (Mã: HRC) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt giá khởi điểm và phương thức bán cao su thanh lý để thực hiện đầu tư liên kết sản xuất kinh doanh.

.
Cao su Hòa Bình thanh lý 274,2 ha cao su gồm 42,88 ha cao su kiến thiết cơ bản và 231,37 ha cao su kinh doanh.

Cụ thể, Công ty thực hiện thanh lý hơn 274,2 ha cao su, gồm 42,88 ha cao su kiến thiết cơ bản và 231,37 ha cao su kinh doanh. Tổng giá khởi điểm là 11,8 tỷ đồng. Trong đó, công ty bán đấu giá công khai 224,9 ha với giá khởi điểm 9,44 tỷ đồng và bán phân bổ cho Công ty đầu tư xây dựng cao su 49,3 ha với giá bán theo kết quả đấu giá thành công.

Thời gian tổ chức bán đấu giá trong tháng 9 và bàn giao tài sản thanh lý ngay khi đấu thành công.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, HRC khai thác được gần 368 tấn cao su, đạt 13% kế hoạch năm, chế biến được gần 1.213 tấn cao su, đạt 30% kế hoạch.

Tổng doanh thu trong nửa đầu năm 2019 hơn 64 tỷ đồng, trong đó hơn 53 tỷ đồng là doanh thu cao su. Lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng gần 1,8 tỷ đồng. Theo đó, Công ty đã thực hiện được 35% kế hoạch doanh thu và 60% kế hoạch lãi sau thuế.

Theo Nghị quyết ngày 20/8 vừa qua, HRC đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2019 với tổng doanh thu gần 66 tỷ đồng và lãi trước thuế 1,3 tỷ đồng.

Cụ thể, HRC đặt kế hoạch cho doanh thu cao su hơn 56 tỷ đồng, chiếm 85% tổng doanh thu, doanh thu gia công gần 1,9 tỷ đồng, doanh thu tài chính 2,8 tỷ đồng và còn lại hơn 4,7 tỷ đồng là doanh thu khác. Lãi trước thuế mà HRC đặt ra cho quý 3/2019 là 1,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, HRC còn đưa ra kế hoạch cho sản lượng khai thác 950 tấn cao su, sản lượng chế biến là 2.280 tấn cao su (sản lượng từ Công ty là 780 tấn, thu mua 900 tấn và gia công 600 tấn).

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.