Leonardo DiCaprio hiến 5 triệu USD cứu rừng Amazon

Ngôi sao điện ảnh Mỹ đã dùng quỹ môi trường của mình để hiến 5 triệu USD. Trong thành phần tham gia quỹ này còn có bà Laurene Powell Jobs, vợ góa của Steve Jobs, nhà sáng lập hãng Apple và tỷ phú Brian Sheth.

5 triệu USD mà quỹ này hiến tặng sẽ được phân bổ cho 5 tổ chức địa phương ở Brazil để dập cháy rừng, bảo vệ đất của người thổ dân và hỗ trợ đời sống cho những cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.