Biển số 51K-888.99 trúng đấu giá với số tiền hơn 1 tỷ đồng

Sáng 26/9, sẽ có 3 phiên đấu giá, mỗi phiên đấu 10 biển, thời gian đấu mỗi phiên là 60 phút. Biển số 51K-888.99 trúng đấu giá với số tiền hơn 1 tỷ đồng, cao nhất trong phiên đấu giá khung giờ 8h-9h.

Kết quả đấu giá biển số xe từ 8h-9h:(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Biển số 51K-888.99 trúng đấu giá với số tiền hơn 1 tỷ đồng

30K-588.99 (Hà Nội), giá trúng đấu giá 855 triệu đồng

36A-966.66 (Thanh Hóa), giá trúng đấu giá 515 triệu đồng

47A-589.99 (Đắk Lắk), giá trúng đấu giá 370 triệu đồng

51K-818.18 (TP HCM), giá trúng đấu giá 605 triệu đồng

51K-889.88 (TP HCM), giá trúng đấu giá 275 triệu đồng

51K-888.99 (TP HCM), giá trúng đấu giá 1,045 tỷ đồng

51K-919.19 (TP HCM), giá trúng đấu giá 410 triệu đồng

74A-228.88 (Quảng Trị), giá trúng đấu giá 230 triệu đồng

90A-228.88 (Hà Nam), giá trúng đấu giá 205 triệu đồng

99A-669.99 (Bắc Ninh), giá trúng đấu giá 490 triệu đồng

Buổi sáng sẽ có 3 phiên đấu giá, mỗi phiên đấu 10 biển, thời gian đấu mỗi phiên là 60 phút (trong các khung giờ 8h-9h; 9h15-10h15; 10h30-11h30).

Trong buổi chiều cùng ngày sẽ có 2 phiên đấu giá, mỗi phiên đấu 10 biển số, thời gian đấu mỗi phiên là 60 phút (trong các khung giờ 13h30-14h30; 14h45-15h45).

Danh sách đấu giá biển số xe ô tô từ 9h15-10h15

Biển số 51K-888.99 trúng đấu giá với số tiền hơn 1 tỷ đồng - 1

14A-833.88 (Quảng Ninh)

15K-168.68 (Hải Phòng)

30K-399.39 (Hà Nội)

30K-525.09 (Hà Nội)

30K-589.89 (Hà Nội)

37K-234.56 (Nghệ An)

51K-868.88 (TP HCM)

51K-886.88 (TP HCM)

62A-368.68 (Long An)

93A-433.33 (Bình Phước)

Với mỗi một biển số, người tham gia đấu giá sẽ phải nộp 40 triệu đồng tiền đặt trước và 100.000 đồng tiền hồ sơ tham gia đấu giá.

Về thời gian nộp tiền, đối với người tham gia đấu giá biển số ô tô ngày 26/9 sẽ phải nộp tiền trước 16h30 ngày 23/9; với người tham gia đấu giá ngày 27/9 sẽ phải nộp tiền trước 16h30 ngày 24/9.

Biển số 51K-888.99 trúng đấu giá với số tiền hơn 1 tỷ đồng - 2

Biển số 51K-888.99 trúng đấu giá với số tiền hơn 1 tỷ đồng - 3

Minh Ngọc (SHTT)(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});