Nghệ sĩ quảng cáo thực phẩm chức năng, Bộ Tài chính nói gì về quản lý thuế?

Theo Bộ Tài chính, cá nhân nhận thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế theo quy định của pháp luật

Bộ trưởng Bộ tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký văn bản trả lời kiến nghị cử tri về công tác quản lý thuế. Cụ thể, cử tri cho biết hiện có nhiều nghệ sĩ tham gia quảng cáo thực phẩm chức năng và đề nghị phải quản lý thuế đối với các quảng cáo này.

Nghệ sĩ quảng cáo thực phẩm chức năng, Bộ Tài chính nói  gì về quản lý thuế?
Hình ảnh nghệ sĩ quảng cáo thực phẩm chức năng. Ảnh: NLĐO

Về vấn đề này, Bộ Tài chính dẫn Điều 5 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã quy định quy định mọi tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của luật.

Cơ quan quản lý thuế, các cơ quan khác của Nhà nước được giao nhiệm vụ quản lý thu thực hiện việc quản lý thuế theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Bên cạnh đó, Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 cũng đã quy định cụ thể thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm 10 loại thu nhập, gồm: Thu nhập từ kinh doanh; Thu nhập từ tiền lương, tiền công; Thu nhập từ đầu tư vốn; Thu nhập từ chuyển nhượng vốn; Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; Thu nhập từ trúng thưởng; Thu nhập từ bản quyền; Thu nhập từ nhượng quyền thương mại; Thu nhập từ nhận thừa kế; Thu nhập từ nhận quà tặng.

Cũng theo Bộ Tài chính, tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế. Cá nhân có thu nhập chịu thuế có trách nhiệm kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế theo quy định của pháp luật.

Tại các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về công tác quản lý thuế cũng đã nêu rõ các khoản thu nhập chịu thuế, gồm: Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: Tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp cá nhân là nghệ sĩ trực tiếp ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân trả thu nhập để thực hiện quảng cáo thực phẩm chức năng và được nhận khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12.

Theo đó, tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế tương ứng với các loại thu nhập chịu thuế trả cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh: Đối với cá nhân nhận thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế theo quy định của pháp luật.

Theo Minh Chiến (Nld.com.vn)