Những ai được tăng lương, trợ cấp từ tháng 12?

Tăng lương cho viên chức hỗ trợ dạy người khuyết tật; tăng mức trợ cấp hàng tháng cho quân nhân xuất ngũ; chính sách kinh tế mới về giao dịch, chuyển nhường phần vốn góp, thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng của ngân hàng… có hiệu lực từ tháng 12 này.

Bổ sung quy định về chuyển nhượng phần vốn góp của ngân hàng liên doanh

var adpushup = window.adpushup = window.adpushup || {};
adpushup.que = adpushup.que || [];
adpushup.que.push(function() {
adpushup.triggerAd(“6c62eff9-729b-4f51-8c0e-93d0e608830f”);
});

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 13/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.

Trong đó, Thông tư 13/2023/TT-NHNN bổ sung điểm b(iii) vào điểm b khoản 3 Điều 31 về chuyển nhượng phần vốn góp, mua lại phần vốn góp của ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài.

Việc chuyển nhượng phần vốn góp cho tổ chức không phải là thành viên góp vốn của ngân hàng liên doanh cần đảm bảo tỷ lệ góp vốn theo quy định và đối tác mới là doanh nghiệp không phải ngân hàng phải đáp ứng các điều kiện và các quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 14/12/2023.

Giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Theo Quyết định 11/2023 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/12, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

Những ai được tăng lương, trợ cấp từ tháng 12?
Giao dịch 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

Quyết định này quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền (Thủ tướng Chính phủ quyết định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ).

Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.

Tăng lương cho viên chức hỗ trợ dạy người khuyết tật

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 21/2023/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập.

Những ai được tăng lương, trợ cấp từ tháng 12? - 1
Theo thông tư quy định, viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật sẽ được hưởng lương như viên chức loại A0, có hệ số lương từ 2,1 đến 4,89 theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp Nhà nước.

Như vậy, tính theo mức lương cơ sở hiện nay là 1,8 triệu đồng/tháng thì mức lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật sẽ từ 3.780.000 đồng/tháng (bậc 1, hệ số 2,1) và cao nhất là 8.802.000 đồng/tháng (bậc 10, hệ số 4,89).

Trong khi đó, theo quy định cũ, đối tượng này chỉ được hưởng lương của viên chức loại B, có hệ số lương từ 1,86 – 4,06 tương ứng với mức lương là từ 3,348 triệu đồng/tháng – 7,308 triệu đồng/tháng.

Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 16/12/2023.

Mức lệ phí đổi giấy phép lái xe online là 115.000 đồng

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 63/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2023

Trong đó, Thông tư 63/2023/TT-BTC đã quy định về mức thu lệ phí đổi giấy phép lái xe online.

Cụ thể, trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) theo hình thức trực tuyến:

– Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, áp dụng mức thu lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.

– Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 37/2023/TT-BTC.

Như vậy, từ ngày 01/12/2023, cá nhân thực hiện việc đổi bằng lái xe online sẽ phải nộp 115.000 đồng/lần cấp.

Tăng mức trợ cấp hàng tháng cho quân nhân xuất ngũ

Tháng 11/2023, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 82/2023/TT-BQP quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Cụ thể, Thông tư 82 điều chỉnh tăng thêm 12,5% trên mức trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023. Trong đó, từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp hằng tháng bằng 2.285.000 đồng; từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 2.388.000 đồng; từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.494.000 đồng; từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.598.000 đồng và từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.700.000 đồng.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 19/12. Các quy định tại Thông tư được thực hiện từ ngày 1/7.

Quy định mới về thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước

Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP ngày 7/11/2023, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước, mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước

Theo đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước như sau: mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước do Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết định, đảm bảo nguyên tắc đủ bù đắp chi phí huy động vốn, chi hoạt động bộ máy và chi phí trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ vay được ký hợp đồng tín dụng kể từ ngày 22/12/2023. Đồng thời không thấp hơn 85% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước cùng thời kỳ; ngân sách nhà nước không cấp bù lãi suất và phí quản lý đối với các khoản nợ vay này.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 22/12/2023.

Theo Duy Phạm (Tiền Phong)(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});