Thủ tướng duyệt chủ trương đầu tư đường dây 500kV ‘cứu điện’ cho miền Bắc

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I – Thanh Hóa, nhằm bổ sung nguồn điện cho miền Bắc.

Nhà đầu tư dự án là Tổng công ty Truyền tải Điện quốc gia (EVNNPT) – đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

var adpushup = window.adpushup = window.adpushup || {};
adpushup.que = adpushup.que || [];
adpushup.que.push(function() {
adpushup.triggerAd(“6c62eff9-729b-4f51-8c0e-93d0e608830f”);
});

Mục tiêu của dự án là giảm tải và tránh quá tải cho các đường dây 500kV hiện hữu, đặc biệt khi công suất truyền tải cao theo giao diện Bắc – Trung ở thời điểm các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp.

Dự án góp phần nâng cao độ dự trữ ổn định truyền tải trên giao diện Bắc – Trung, kết hợp với các cung đoạn Đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu – Thanh Hóa – Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I – Phố Nối, góp phần bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc.

Thủ tướng duyệt chủ trương đầu tư đường dây 500kV 'cứu điện' cho miền Bắc
Dự án có chiều dài đường dây khoảng 74,4km (Ảnh minh hoạ: Lương Bằng)

Dự án đóng vai trò truyền tải công suất Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I sau khi nhà máy đi vào vận hành và các nhà máy nhiệt điện khu vực Bắc Trung Bộ, cũng như các nhà máy điện năng lượng tái tạo khu vực miền Trung, vào Hệ thống điện Quốc gia, tạo mối liên kết lưới điện các khu vực.

Chiều dài đường dây này là khoảng 74,4 km từ sân phân phối 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I đến Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa.

Vốn đầu tư của dự án khoảng 3.086 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu hơn 925,8 tỷ đồng, chiếm 30% giá trị tổng mức đầu tư được phân bổ theo kế hoạch. Vốn vay ngân hàng thương mại là 2.160 tỷ đồng.

Dự án trải dài trên địa bàn 3 tỉnh là Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa. Tiến độ thực hiện dự án từ 2023-2025, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2024.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với dự án theo ngành, lĩnh vực phụ trách theo quy định pháp luật; chỉ đạo và hướng dẫn EVNNPT trong việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án cũng như việc lựa chọn công nghệ trong bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi, bảo đảm an toàn, phát huy tối đa vai trò, hiệu quả đầu tư và phù hợp với mục đích truyền tải trong Hệ thống điện Quốc gia.

UBND các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa được yêu cầu thực hiện đầy đủ thủ tục trong việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các địa phương chủ trì, phối hợp với EVNNPT triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, đảm bảo tiến độ, đúng quy định pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

EVN và EVNNPT được giao khẩn trương hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường điều chỉnh, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt và chỉ được triển khai dự án sau khi báo cáo này được thẩm định, phê duyệt.

Đường dây 500kV nhà máy nhiệt điện Nam Định I – Thanh Hóa là một trong 4 dự án thành phần thuộc đường dây 500kV mạch 3. Đường dây 500kV mạch ba gồm 4 dự án thành phần là: Quảng Trạch – Quỳnh Lưu dài 225 km có tổng mức đầu tư 10.110 tỷ đồng; Quỳnh Lưu  Thanh Hóa 92 km có tổng mức đầu tư 4.116 tỷ đồng; Thanh Hóa – Nhà máy nhiệt điện Nam Định I dài 74 km có tổng mức đầu tư 3.086 tỷ đồng; Nhà máy nhiệt điện Nam Định I – Phố Nối 124 km có tổng mức đầu tư 5.539 tỷ đồng.

 Theo Lương Bằng (VietNamNet)(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});