Một tỉnh chấn chỉnh cán bộ, công chức đi muộn về sớm, làm việc cá nhân trong giờ làm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa có chỉ thị yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ, người lao động đi muộn về sớm, làm việc cá nhân, uống rượu bia… trong giờ làm việc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhận định, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh còn có một số tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện lơ là, chưa nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở.

var adpushup = window.adpushup = window.adpushup || {};
adpushup.que = adpushup.que || [];
adpushup.que.push(function() {
adpushup.triggerAd(“6c62eff9-729b-4f51-8c0e-93d0e608830f”);
});

Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng tâm lý sợ trách nhiệm, tránh va chạm, không chịu làm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền, thậm chí đẩy việc lên cấp trên, sang các cơ quan, đơn vị khác.

Trong đó, vẫn còn các vi phạm kỷ luật thời gian hành chính như: hiện tượng đi muộn, về sớm, làm việc cá nhân; cá biệt một số còn sử dụng rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa trong các ngày làm việc; vi phạm giao thông; một số cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ, tạo dư luận không tốt trong xã hội.

Đơn cử vào tháng 10/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đề nghị thi hành kỷ luật ông Nguyễn Công Thắng – chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy – vì sử dụng bằng thạc sĩ giả. Vi phạm này ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông Thắng.

Một tỉnh chấn chỉnh cán bộ, công chức đi muộn về sớm, làm việc cá nhân trong giờ làm
Trụ sở Tỉnh ủy Bắc Ninh 

Nhiều nguyên nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ ra như nhận thức, ý thức, trách nhiệm của một số cán bộ chưa tốt, quy chế làm việc còn chưa nghiêm, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa thường xuyên, việc xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm chưa cương quyết, triệt để…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trước hết phải gương mẫu tự giác đi đầu, thực hiện văn hóa công sở.

Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo, chủ trì, tham dự các cuộc họp; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, nền nếp việc báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi đi công tác ngoại tỉnh và nước ngoài theo quy định.

Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và kỷ luật lao động trong điều hành hoạt động, giải quyết công việc và quản lý cán bộ, công chức, nhân viên trong đơn vị; công tâm, khách quan trong phân công nhiệm vụ và sử dụng, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên hằng năm.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục đổi mới lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả, giao tiếp, ứng xử chuẩn mực, vì nhân dân, doanh nghiệp phục vụ; ngăn chặn các biểu hiện nhũng nhiễu trong thực thi công vụ; không sa vào tệ nạn xã hội hoặc làm việc cá nhân trong giờ hành chính.

“Không sử dụng đồ uống có cồn trong giờ hành chính và buổi trưa của ngày làm việc, ngày trực, hút thuốc lá đúng nơi quy định”, chỉ thị 30 nêu.

Người đứng đầu cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để cán bộ, đảng viên, người lao động vi phạm.

HL (SHTT)(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});